Sajana Karki

Sajana Karki

Front-desk Executive
Kings Logo

Established in 2009, King’s College promotes entrepreneurial spirit through progressive education. Our vision is to transform the society through entrepreneurship.